ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Tuyển dụng

Vị trí công việc: Nhân viên Kiểm soát sản xuất

Số lượng cần tuyển: 01

Mô tả công việc:

- Nhân viên Kiểm soát sản xuất;

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: Nhân viên đứng máy Dập, máy Hàn

Số lượng cần tuyển: 05

Mô tả công việc:

- Nhân viên Bộ phận Hàn

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: Nhân viên đứng máy Hàn CO2, Hàn Robot

Số lượng cần tuyển: 30

Mô tả công việc:

- Nhân viên Bộ phận Hàn

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết