ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Tuyển dụng

Vị trí công việc: Nhân viên đứng máy Hàn CO2, Hàn Robot

Số lượng cần tuyển: 100

Vị trí công việc: Nhân viên kiểm hàng

Số lượng cần tuyển: 50

Mô tả công việc:

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: Nhân viên Tuyển dụng

Số lượng cần tuyển: 02

Mô tả công việc:

- Xây dựng và phát triển hệ thống các công cụ phụ vụ hoạt động tuyển dụng (kênh tuyển dụng, đánh giá ứng viên, ...).

- Đào tạo, phát triển năng lực cho thành viên hội đồng phỏng vấn;

- Tổ chức tuyển dụng ứng viên;

- Tổ chức và thực hiện đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: Nhân viên Kiểm soát sản xuất

Số lượng cần tuyển: 01

Mô tả công việc:

- Nhân viên Kiểm soát sản xuất;

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết