ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Nguyên vật liệu: S35C- Φ16.0

Kích thước: (L)85.5 x (W)16 x (H)16

Công nghệ: Tiện

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: S20C-Φ18

Kích thước: (L)18 x (W)18 x (H)11.4

Công nghệ: Tiện SD

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: S20C-Φ22.4

Kích thước: (L)35 x (W)23 x (H)23

Công nghệ: Tiện SD

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: S35C- Φ21

Kích thước: (L)21 x (W)21 x (H)8.8

Công nghệ: Tiện

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400-Φ19.2

Kích thước: (L)25.4 x (W)25.4 x (H)12.5

Công nghệ: Tiện CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: S25C-Φ9.8

Kích thước:  (L)39 x (W)13 x (H)13

Công nghệ: Tiện SD

Độ chính xác: ±0.1