ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Tuyển dụng

Vị trí công việc: NHÂN VIÊN TIỀN XỬ LÝ SƠN

Số lượng cần tuyển: 01

Mô tả công việc:

- Kiểm soát hóa chất tiền xử lý;

- Thực hiện các công việc phụ trợ khác.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: NHÂN VIÊN THU MUA

Số lượng cần tuyển: 02

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm và xin báo giá từ NCC mới;

- Lập Kế hoạch thử nghiệm sản phẩm mới (nếu có); lấy mẫu NCC giao tổ chức đánh giá chất lượng;

- So sánh chất lượng; chi phí và đề xuất NCC mới;

- Theo dõi tình trạng đơn hàng; sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa; liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan để giải quyết.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

Số lượng cần tuyển: 02

Mô tả công việc:

- Kiểm soát tiến độ thiết kế, chế tạo, sản xuất thử, sản xuất hàng loạt các sản phẩm mới;

- Lập kế hoạch khai phá sản phẩm mớ

- Phát triển các công nghệ sản xuất, kỹ thuật, kiến thức mới để tạo ra năng lực cạnh tranh.

- Nghiên cứu khả năng sản xuất sản phẩm.

Xem chi tiết